สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่4)

รูปภาพ: 
info_teaser: 

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4 )

วันที่: 
อังคาร, ตุลาคม 2, 2018 - 09:45

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบท พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่4) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและเพิ่มระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงชนบท

Deploy: 
ไม่ใช่