พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพ: 

พรุ่งนี้ 24 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบมราชูปถัมภ์ (วสท.) จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกัน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท

date: 
อังคาร, มกราคม 23, 2018 - 16:00