สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่4)

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4 )

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 09:45

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางลงพื้นที่สืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดบนสายทาง อน.3033 จังหวัดอุทัยธานี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ในวันที่ 12 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณถนน สาย อน.3033 บริเวณกม.5+650 จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขและลดจุดเสี่ยงอันตราย พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ : 17 เม.ย. 2561 17:00

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย  

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 15:15

สำนักงานตรวสอบความปลอดภัยงานทางลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยถนนสาย สค.1018 และสค.4056 จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณถนนสาย สค.1018 และสายสค.4056 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขและลดจุดเสี่ยงอันตรายบนเส้นทางสายดังกล่าว

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 09:30

งานแถลงข่าว "สงกรานต์นี้กลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยสภาวิศวกรและกระทรวงคมนาคม"

ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ร่วมแถลงข่าวในงานแถลงข่าว "สงกรานต์นี้...กลับบ้านอย่างปลอดภัย" ณ ห้องออคิด 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 09:30

ข่าวทั้งหมด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 5 แนวคิดการแยกแยะ "ประโยชน์ส่วนบุคคล" กับ "ประโยชน์ส่วนรวม"

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 4 จริยธรรมสำหรับ "เจ้าหน้าที่ของรัฐ"

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตอนที่ 3 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ความหมายและรูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม "Conflict of interest"

โครงการบรรยายธรรมะหัวข้อ "ชีวิตคิดบวก" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกุูร

ช่องทางแจ้งเบาะแส ทุจริต ประพฤติมิชอบ และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ถนนทั่วไทยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

ข่าวทั้งหมด

   
   
   
 
 

 

home