ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด
สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่4) สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ร่วมกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 4 )
สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางลงพื้นที่สืบสวนอุบัติเหตุที่เกิดบนสายทาง อน.3033 จังหวัดอุทัยธานี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ในวันที่ 12 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณถนน สาย อน.3033 บริเวณกม.5+650 จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขและลดจุดเสี่ยงอันตราย พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย  
สำนักงานตรวสอบความปลอดภัยงานทางลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยถนนสาย สค.1018 และสค.4056 จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางร่วมกับผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณถนนสาย สค.1018 และสายสค.4056 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขและลดจุดเสี่ยงอันตรายบนเส้นทางสายดังกล่าว
งานแถลงข่าว "สงกรานต์นี้กลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยสภาวิศวกรและกระทรวงคมนาคม" ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ร่วมแถลงข่าวในงานแถลงข่าว "สงกรานต์นี้...กลับบ้านอย่างปลอดภัย" ณ ห้องออคิด 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง(Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ณ ห้องบ้านบึง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารสโมสร และหอประชุมกระทรวงคมนาคม
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง(Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 1 สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อรับรองเป็นผู้ตวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 ณ ห้องคอนเทนเนอร์ ชั้น 1 ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ หาดใหญ่
โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมรับรองเป็นผู้ตวจสอบความปลอดภัยงานทาง (Road Safety Auditor) สำหรับกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 2 ณ ไอบิส สไตล์ โฮเทล เชียงใหม่

หน้า